EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی |  برنامه های علمی | ورود به سايت  |  تماس با ما
درباره ما- شبکه ملی پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی

                                             

وجود شبکه‌های مختلف در بين نهادهای اجتماعی، يکی از سرمايه‌های مهم و اثر‌بخش است که در برخی موارد از سرمايه مالی مؤثرتر و كاراتر است. افزايش این نوع مؤسسات پژوهشی و فناوری، زمينه مناسبی را برای ايجاد شبکه‌های مؤسسات هم‌زمينه و شبکه‌های مختلف در کشور به همراه خواهد داشت. در این راستا، شبکه ملی پژوهش و فناوري اقیانوس ­شناسی از بین تعدادی ازمؤسسات پژوهشی و فناوری و دانشگاه های مرتبط با اقیانوس شناسی (علوم و فنون دریایی) که دارای مأموریت هم راستا هستند را گرد هم می آورد(26 /4 / 89). دبیرخانه دایمی این شبکه در این پژوهشگاه مستقر است و دبیری آن­را نیز رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برعهده دارد.

 

اهداف:

این شبکه با هدف فراهم کردن زمینه های همکاری سازمان یافته، ايجاد تفاهم و عملیاتی کردن برنامه های مشترک، فرهنگ سازی فعالیت های جمعی، کمک به تصمیم سازی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان اقیانوس شناسی تشکیل شده است.

 وظايف:

 وظایف این شبکه به شرح زیر است:

♦ شناسایی نیازها و تعيين اولويت‌های ملی پژوهشی در زمينه اقیانوس شناسی

♦ اطلاع رسانی در زمینه اولویت های پژوهشی و فناوری، آموزش های کاربردی و تقسیم کار ملی در زمینه اقیانوس شناسی

بستر‌سازی برای دست یابی به اهداف کلان پژوهشی و فناوری و کمک فکری به سیاست گذاران کشور

انجام برنامه های مشترک پژوهشی و فناوری و پروژه های بزرگ ملی در زمینه اقیانوس شناسی

تلاش برای بهره برداری بهینه از امکانات و توانمندی های مشترک

ایجاد ارتباط علمی و پژوهشی، آموزش های کاربردی با مراکز بین المللی و شبکه های جهانی در زمینه اقیانوس شناسی

تلاش برای عضويت مؤسسات خصوصی يا دولتی هم زمینه در شبکه

تلاش برای ایجاد ارتباط بین صنایع و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دریایی

بسترسازی جهت استفاده از فناوري‌های نوين در زمينه‌های مختلف اقیانوس شناسی

کوشش در جهت کاربردی نمودن هر چه بيشتر پژوهش‌های انجام شده در زمينه اقیانوس شناسی

کمک به راه اندازی گروه‌های پژوهشی ذي ربط در مؤسسات شبکه

ايجاد وب گاه به منظور اطلاع‌رسانی همگانی و ارتباط بين مؤسسات عضو شبکه

طراحي بانك اطلاعات كليه متخصصان اقیانوس شناسی، تجهيزات آزمايشگاهي، طرح‌هاي خاتمه يافته و در حال انجام در زمینه اقیانوس شناسی

تلاش در جهت انتقال دانش فنی در زمینه­های مختلف اقیانوس شناسی

برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و سمينارهای علمی مشترک در زمينه‌های مختلف اقیانوس ­شناسی

همکاری در تهیه و تنظیم اسناد بالادستی مورد نیاز و نقشه ی جامع علمی در حوزه ی دریا و اقیانوس شناسی

جذب منابع مالی برای پیشبرد اهداف شبکه

تلاش برای تدوین نظام ملی استاندارد، ارزیابی و رده­ بندی مورد نیاز در زمینه فعالیت­ های مرتبط با شبکه

 

ماهيت حقوقی- مراحل ثبت

اساسنامه این شبکه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در دست اقدام است و با مجوز شورای گسترش آموزش عالی رسميت می‌يابد و زیر نظر معاونت پژوهشی و فناوری وزارتخانه فعالیت می­کند.

 

                                             

وجود شبکه‌های مختلف در بين نهادهای اجتماعی، يکی از سرمايه‌های مهم و اثر‌بخش است که در برخی موارد از سرمايه مالی مؤثرتر و كاراتر است. افزايش این نوع مؤسسات پژوهشی و فناوری، زمينه مناسبی را برای ايجاد شبکه‌های مؤسسات هم‌زمينه و شبکه‌های مختلف در کشور به همراه خواهد داشت. در این راستا، شبکه ملی پژوهش و فناوري اقیانوس ­شناسی از بین تعدادی ازمؤسسات پژوهشی و فناوری و دانشگاه های مرتبط با اقیانوس شناسی (علوم و فنون دریایی) که دارای مأموریت هم راستا هستند را گرد هم می آورد(26 /4 / 89). دبیرخانه دایمی این شبکه در این پژوهشگاه مستقر است و دبیری آن­را نیز رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برعهده دارد.

 

اهداف:

این شبکه با هدف فراهم کردن زمینه های همکاری سازمان یافته، ايجاد تفاهم و عملیاتی کردن برنامه های مشترک، فرهنگ سازی فعالیت های جمعی، کمک به تصمیم سازی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان اقیانوس شناسی تشکیل شده است.

 وظايف:

 وظایف این شبکه به شرح زیر است:

♦ شناسایی نیازها و تعيين اولويت‌های ملی پژوهشی در زمينه اقیانوس شناسی

♦ اطلاع رسانی در زمینه اولویت های پژوهشی و فناوری، آموزش های کاربردی و تقسیم کار ملی در زمینه اقیانوس شناسی

بستر‌سازی برای دست یابی به اهداف کلان پژوهشی و فناوری و کمک فکری به سیاست گذاران کشور

انجام برنامه های مشترک پژوهشی و فناوری و پروژه های بزرگ ملی در زمینه اقیانوس شناسی

تلاش برای بهره برداری بهینه از امکانات و توانمندی های مشترک

ایجاد ارتباط علمی و پژوهشی، آموزش های کاربردی با مراکز بین المللی و شبکه های جهانی در زمینه اقیانوس شناسی

تلاش برای عضويت مؤسسات خصوصی يا دولتی هم زمینه در شبکه

تلاش برای ایجاد ارتباط بین صنایع و دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دریایی

بسترسازی جهت استفاده از فناوري‌های نوين در زمينه‌های مختلف اقیانوس شناسی

کوشش در جهت کاربردی نمودن هر چه بيشتر پژوهش‌های انجام شده در زمينه اقیانوس شناسی

کمک به راه اندازی گروه‌های پژوهشی ذي ربط در مؤسسات شبکه

ايجاد وب گاه به منظور اطلاع‌رسانی همگانی و ارتباط بين مؤسسات عضو شبکه

طراحي بانك اطلاعات كليه متخصصان اقیانوس شناسی، تجهيزات آزمايشگاهي، طرح‌هاي خاتمه يافته و در حال انجام در زمینه اقیانوس شناسی

تلاش در جهت انتقال دانش فنی در زمینه­های مختلف اقیانوس شناسی

برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و سمينارهای علمی مشترک در زمينه‌های مختلف اقیانوس ­شناسی

همکاری در تهیه و تنظیم اسناد بالادستی مورد نیاز و نقشه ی جامع علمی در حوزه ی دریا و اقیانوس شناسی

جذب منابع مالی برای پیشبرد اهداف شبکه

تلاش برای تدوین نظام ملی استاندارد، ارزیابی و رده­ بندی مورد نیاز در زمینه فعالیت­ های مرتبط با شبکه

 

ماهيت حقوقی- مراحل ثبت

اساسنامه این شبکه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در دست اقدام است و با مجوز شورای گسترش آموزش عالی رسميت می‌يابد و زیر نظر معاونت پژوهشی و فناوری وزارتخانه فعالیت می­کند.

 

.کلیه حقوق این نرم افزار متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است