EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  پیوندهای مفید | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا
صفحه اصلی گروه‌های پژوهشی اعضای هیات علمی   پروژه ها و طرح های پژوهشی آزمایشگاه نرم افزارهای دریایی واحد عملیات ناوگان تحقیقاتی انتشارات

 مركز تحلیل و مطالعات امواج

تحلیل و مطالعات در خصوص امواج همواره مورد توجه مهندسین و دست اندركاران دریایی بوده است. كشور ایران با برخورداری از دریای خزر در شمال، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب نیازمند شناخت صحیح و مناسب از امواج ایجاد شده در آب‌های خود جهت بهره برداری بهتر و ایمن تر از منابع و امكانات آنها می باشد. این دریا‌ها دارای  شرایط و ویژگی های گوناگون و خاص آب و هوایی هستند.

 

File:Caspian Sea from orbit.jpg
درياي خزر در شمال ايران

 

 

مركز تحلیل و مطالعات امواج در راستای انجام تحقیقات كاربردی امواج در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان ایجاد شده است. انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي امواج از جمله وظايف اين مركز محسوب مي‌گردد. علاوه براين تعيين خصوصيات امواج حدي براي طراحي سازه هاي دريايي و كاربردهاي صنعتي در حوزه كاري فعاليت هاي اين مركز است.

 

File:PersianGulf vue satellite du golfe persique.jpg
خليج فارس در جنوب ايران

 

در اين مركز با استفاده از اطلاعات هواشناسي و باد و با به كارگيري مدلهاي رياضي و كدهاي توسعه يافته پيش بيني مشخصات امواج در نقاط مختلف خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر براي روزهاي آتي انجام مي شود.

 

 

 

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی
مرکز تحلیل و مطالعات امواج

 

صفحه اصلی گروه‌های پژوهشی اعضای هیات علمی   پروژه ها و طرح های پژوهشی آزمایشگاه نرم افزارهای دریایی واحد عملیات ناوگان تحقیقاتی انتشارات

 مركز تحلیل و مطالعات امواج

تحلیل و مطالعات در خصوص امواج همواره مورد توجه مهندسین و دست اندركاران دریایی بوده است. كشور ایران با برخورداری از دریای خزر در شمال، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب نیازمند شناخت صحیح و مناسب از امواج ایجاد شده در آب‌های خود جهت بهره برداری بهتر و ایمن تر از منابع و امكانات آنها می باشد. این دریا‌ها دارای  شرایط و ویژگی های گوناگون و خاص آب و هوایی هستند.

 

File:Caspian Sea from orbit.jpg
درياي خزر در شمال ايران

 

 

مركز تحلیل و مطالعات امواج در راستای انجام تحقیقات كاربردی امواج در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان ایجاد شده است. انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي امواج از جمله وظايف اين مركز محسوب مي‌گردد. علاوه براين تعيين خصوصيات امواج حدي براي طراحي سازه هاي دريايي و كاربردهاي صنعتي در حوزه كاري فعاليت هاي اين مركز است.

 

File:PersianGulf vue satellite du golfe persique.jpg
خليج فارس در جنوب ايران

 

در اين مركز با استفاده از اطلاعات هواشناسي و باد و با به كارگيري مدلهاي رياضي و كدهاي توسعه يافته پيش بيني مشخصات امواج در نقاط مختلف خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر براي روزهاي آتي انجام مي شود.

 

 

 

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی
مرکز تحلیل و مطالعات امواج

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر