EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  پیوندهای مفید | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
ریاست

 

  دکتر بهروز ابطحی 

»  دکتری دامپزشکی با زمینه تحصیلی آبزیان و شیلات، دانشگاه تهران، سال 1371

» دکتری زیست شناسی (اکولوژی دریا) از انستیتو اقیانوس نگاری مسکو سال 1376

  

 

دکتر ابطحی، استاد گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی و دارای دکترای زیست شناسی دریا از انستیتو اقیانوس نگاری مسکو می باشند

 

سوابق فعالیتهای پژوهشی:

تالیف سه جلد کتاب، ارائه 108 مقاله داخلی و بین المللی،اجرای 9 طرح پژوهشی

برخی سوابق اجرایی:

مدیریت گروه زیست شناسی دریا دانشگاه تربیت مدرس 1379 تا 1382

معاون آموزشی پردیس منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس 1378 تا 1384

معاون پژوهشی دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی 1386 تا 1388

ریاست دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی 1388 تا 1389

رایزن علمی و نماینده وزارتین علوم و بهداشت در روسیه، اروپای شرقی و آسیای میانه 1389 تا 1395

مجری برنامه علمی نانو و بیوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی 

ریاست دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی از مهر 1395 تا فروردین 1396

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی از بهمن ماه 1395 تا بهمن 1396

 

 

  دکتر بهروز ابطحی 

»  دکتری دامپزشکی با زمینه تحصیلی آبزیان و شیلات، دانشگاه تهران، سال 1371

» دکتری زیست شناسی (اکولوژی دریا) از انستیتو اقیانوس نگاری مسکو سال 1376

  

 

دکتر ابطحی، استاد گروه زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی و دارای دکترای زیست شناسی دریا از انستیتو اقیانوس نگاری مسکو می باشند

 

سوابق فعالیتهای پژوهشی:

تالیف سه جلد کتاب، ارائه 108 مقاله داخلی و بین المللی،اجرای 9 طرح پژوهشی

برخی سوابق اجرایی:

مدیریت گروه زیست شناسی دریا دانشگاه تربیت مدرس 1379 تا 1382

معاون آموزشی پردیس منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس 1378 تا 1384

معاون پژوهشی دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی 1386 تا 1388

ریاست دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی 1388 تا 1389

رایزن علمی و نماینده وزارتین علوم و بهداشت در روسیه، اروپای شرقی و آسیای میانه 1389 تا 1395

مجری برنامه علمی نانو و بیوتکنولوژی دانشگاه شهید بهشتی 

ریاست دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی از مهر 1395 تا فروردین 1396

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی از بهمن ماه 1395 تا بهمن 1396

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر