EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی
مخاطرات زیست محیطی 
 
مخاطرات زیست محیطی

 

مخاطرات زیست محیطی جزو مخاطرات طبیعی به‌شمار نمی‌آیند، بلکه پدیده‌هایی هستند که به طور مستقیم حاصل فعالیت های انسانی هستند و پدیده‌های طبیعی تنها باعث توزیع و تشدید آن‌ها می‌شوند. مهمترین مخاطره زیست محیطی آلودگی دریاها و اقیانوس‌ها است. ورود آلودگی به محیط‌های دریایی و آلوده‌شدن آبزیان که در نهایت به مصرف انسان می‌رسد، می‌توان سلامت غذایی انسان را تهدید کند.

یکی دیگر از مهمترین مخاطرات زیست‌محیطی نشست آلودگی از تاسیسات ساحلی و دریایی و همچنین از کشتی‌های است. ورود آلودگی به آب دریا و توزیع آن توسط موج و جریان سبب گسترش مخاطرات زیست محیطی می‌شود. نفت و فرآورده‌های آن در طی حوادث دریایی از چاه‌ها، خطوط لوله و از کشتی‌ها ممکن است وارد دریاها و اقیانوس‌ها شود. اکنون توزیع آلودگی نفتی در آب دریاها و اقیانوس‌ها و رسیدن آن به ساحل مهمترین نوع آلودگی است که محیط زیست و فعالیت‌های انسانی را دچار مخاطره می‌کند.

یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیست که آثار بسیار زیانباری بر انسان و سایر موجودات دارد آلودگی های نفتی است. به دلایل مختلف سالیانه مقادیر چشمگیری مواد نفتی به محیط دریایی نشت می یابند. دانش خطرات ناشی از این آلاینده و سموم آن و نحوه برخورد در بروز حوادث می تواند از خسارات جانی بکاهد.

 

  

 آلودگی نفتی
دیگر آلاینده ها
 

 

 

مخاطرات زیست محیطی 
 
مخاطرات زیست محیطی

 

مخاطرات زیست محیطی جزو مخاطرات طبیعی به‌شمار نمی‌آیند، بلکه پدیده‌هایی هستند که به طور مستقیم حاصل فعالیت های انسانی هستند و پدیده‌های طبیعی تنها باعث توزیع و تشدید آن‌ها می‌شوند. مهمترین مخاطره زیست محیطی آلودگی دریاها و اقیانوس‌ها است. ورود آلودگی به محیط‌های دریایی و آلوده‌شدن آبزیان که در نهایت به مصرف انسان می‌رسد، می‌توان سلامت غذایی انسان را تهدید کند.

یکی دیگر از مهمترین مخاطرات زیست‌محیطی نشست آلودگی از تاسیسات ساحلی و دریایی و همچنین از کشتی‌های است. ورود آلودگی به آب دریا و توزیع آن توسط موج و جریان سبب گسترش مخاطرات زیست محیطی می‌شود. نفت و فرآورده‌های آن در طی حوادث دریایی از چاه‌ها، خطوط لوله و از کشتی‌ها ممکن است وارد دریاها و اقیانوس‌ها شود. اکنون توزیع آلودگی نفتی در آب دریاها و اقیانوس‌ها و رسیدن آن به ساحل مهمترین نوع آلودگی است که محیط زیست و فعالیت‌های انسانی را دچار مخاطره می‌کند.

یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیست که آثار بسیار زیانباری بر انسان و سایر موجودات دارد آلودگی های نفتی است. به دلایل مختلف سالیانه مقادیر چشمگیری مواد نفتی به محیط دریایی نشت می یابند. دانش خطرات ناشی از این آلاینده و سموم آن و نحوه برخورد در بروز حوادث می تواند از خسارات جانی بکاهد.

 

  

 آلودگی نفتی
دیگر آلاینده ها
 

 

 


 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر