EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  اعضای هیأت علمی | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 مرکز ملی پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی
معرفی مخاطرات زمین شناختی 
 
 مخاطرات زمین شناختی


مخاطرات زمین‌شناختی پدیده‌های طبیعی هستند که در بستر دریاها یا سواحل اتفاق می‌افتند، این پدیده‌ها می‌توانند به دلیل فرآیند‌های درونی زمین (مثل زمین‌لرزه) و یا به‌دلیل فرآیندهای بیرونی زمین (مانند فرسایش ساحل) اتفاق بیافتد. برخی از پدیده‌های طبیعی می توانند به دلیل عملکرد توام پدیده‌های درونی و بیرونی زمین روی دهد، مانند روان‌شدگی ماسه و زمین‌لغزه که می‌توانند حاصل اثرات ثانوی زمین‌لرزه، بارندگی و موج باشند. مخاطرات زمین شناسی شامل: 

زمین لرزه ، زمین لغزش، گل فشان، روان شدگی ماسه

 

 

 فرسایش ساحل
   گل فشان - روان شدگی ماسه
زمین لرزه و زمین لغزه

 

 

معرفی مخاطرات زمین شناختی 
 
 مخاطرات زمین شناختی


مخاطرات زمین‌شناختی پدیده‌های طبیعی هستند که در بستر دریاها یا سواحل اتفاق می‌افتند، این پدیده‌ها می‌توانند به دلیل فرآیند‌های درونی زمین (مثل زمین‌لرزه) و یا به‌دلیل فرآیندهای بیرونی زمین (مانند فرسایش ساحل) اتفاق بیافتد. برخی از پدیده‌های طبیعی می توانند به دلیل عملکرد توام پدیده‌های درونی و بیرونی زمین روی دهد، مانند روان‌شدگی ماسه و زمین‌لغزه که می‌توانند حاصل اثرات ثانوی زمین‌لرزه، بارندگی و موج باشند. مخاطرات زمین شناسی شامل: 

زمین لرزه ، زمین لغزش، گل فشان، روان شدگی ماسه

 

 

 فرسایش ساحل
   گل فشان - روان شدگی ماسه
زمین لرزه و زمین لغزه

 

 


 چاپ   
کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر