EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  پیوندهای مفید | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
 پروژه ها و طرحهای برون سازمانی کمينه

 

 


 چاپ   
مدیریت ارتباط با صنعت
 
 

 

مدیریت: آقای دکتر اکبر شهرباف دروازه نوی     
 
 
 
 مدیریت ارتباط با صنعت پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با تكيه بر توانمندي هاي اعضاي هيأت علمي مجرب، كارشناسان پژوهشي، امكانات دستگاهي و كارگاهي مجهز و زيرساخت منطبق بر استانداردهای ملي و بين المللی و در راستاي رسالت پاسخ گويي به نيازهاي صنعت و مراكز پژوهشي موفق به انجام طرح های متعدد و موفقي در قالب پروژه‌هاي صنعتي، آموزش، مشاوره و خدمات آزمايشگاهی و كارگاهي شده است. 
اين مديريت آمادگی خود را براي ارائه خدمات و همكاري و انعقاد قرارداد در زمینه های تحقیقاتی و اجرایی اعلام مي دارد.                  

از جمله مهمترین وظایف مدیریت ارتباط با صنعت پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی عبارت است از:

برنامه ریزی و هماهنگی ارتباطات با صنایع و دستگاه‌های اجرایی و تشکیل کمیته های علمی- صنعتی با سازمان‌های مختلف و واحدهای صنعتی مرتبط با علوم و فنون دریایی

برقراری ارتباط با مراکز صنعتی و دستگاه‌های اجرایی با علوم و فنون دریایی به منظور عقد قرارداد جهت اجرای پروژه ها و طرح های علمی و تحقیقاتی مورد نیاز آنها توسط پژوهشگاه

نظارت و ارزیابی، رسیدگی و پیگیری امور مربوط به تهیه و تنظیم قراردادهای علمی- تحقیقاتی برای اجرای پروژه های تحقیقاتی مرتبط با علوم و فنون دریایی

فراهم نمودن زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای پژوهشگاه به مراکز و واحد های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی

برگزاری جلسات و تعاملات مختلف با صنایع گوناگون

سیاست‌گذاری و تشویق اعضای هیات علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش در حوزه علوم و فنون دریایی

 

 
اسامی همکاران بخش ارتباط با صنعت
 
آقای مهندس رامین شادی       کارشناسی ارشد (داخلی 266)       
خانم فاطمه خاکسار               کارشناسی ارشد (داخلی 246)

 

 
 

 

مدیریت: آقای دکتر اکبر شهرباف دروازه نوی     
 
 
 
 مدیریت ارتباط با صنعت پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با تكيه بر توانمندي هاي اعضاي هيأت علمي مجرب، كارشناسان پژوهشي، امكانات دستگاهي و كارگاهي مجهز و زيرساخت منطبق بر استانداردهای ملي و بين المللی و در راستاي رسالت پاسخ گويي به نيازهاي صنعت و مراكز پژوهشي موفق به انجام طرح های متعدد و موفقي در قالب پروژه‌هاي صنعتي، آموزش، مشاوره و خدمات آزمايشگاهی و كارگاهي شده است. 
اين مديريت آمادگی خود را براي ارائه خدمات و همكاري و انعقاد قرارداد در زمینه های تحقیقاتی و اجرایی اعلام مي دارد.                  

از جمله مهمترین وظایف مدیریت ارتباط با صنعت پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی عبارت است از:

برنامه ریزی و هماهنگی ارتباطات با صنایع و دستگاه‌های اجرایی و تشکیل کمیته های علمی- صنعتی با سازمان‌های مختلف و واحدهای صنعتی مرتبط با علوم و فنون دریایی

برقراری ارتباط با مراکز صنعتی و دستگاه‌های اجرایی با علوم و فنون دریایی به منظور عقد قرارداد جهت اجرای پروژه ها و طرح های علمی و تحقیقاتی مورد نیاز آنها توسط پژوهشگاه

نظارت و ارزیابی، رسیدگی و پیگیری امور مربوط به تهیه و تنظیم قراردادهای علمی- تحقیقاتی برای اجرای پروژه های تحقیقاتی مرتبط با علوم و فنون دریایی

فراهم نمودن زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای پژوهشگاه به مراکز و واحد های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی

برگزاری جلسات و تعاملات مختلف با صنایع گوناگون

سیاست‌گذاری و تشویق اعضای هیات علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش در حوزه علوم و فنون دریایی

 

 
اسامی همکاران بخش ارتباط با صنعت
 
آقای مهندس رامین شادی       کارشناسی ارشد (داخلی 266)       
خانم فاطمه خاکسار               کارشناسی ارشد (داخلی 246)

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر