EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  پیوندهای مفید | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
مرکز اقیانوس‌شناسی دریای خزر- نوشهر

 آزمایشگاه ها کارگاه ها کارشناسان  اعضای هیأت علمی وظایف و فعالیت ها صفحه‌ی اصلی

 

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

 "کاربرد مطالعات و تجهیزات اقیانوس شناسی فیزیکی و شیمیایی" 1396

 "آشنایی با روش های داده برداری، نمونه گیری و آنالیز آب و رسوب در مناطق ساحلی" 1396

 "آشنایی با روش های ارزیابی وضعیت سلامت اکوسیستم های ساحلی و دریایی به کمک نمونه های برداشت شده" 1395 

"آشنایی با تکنیک ها، تجهیزات اندازه گیری و نمونه برداری در علوم دریایی و اقیانوسی" 1395 

 "آشنایی با علم اقیانوس شناسی، دستگاه ها، روش های نمونه برداری ساحلی و تحلیل داده ها" 1395 

 "آشنایی با تجهیزات اندازه گیری و روش های عملیات میدانی در علم اقیانوس شناسی فیزیکی" 1395

" توسعه و ظرفیت سازی نیروی متخصص درعلوم دریایی"1389

 "آشنایی با پروفیل برداری و نقشه برداری از ساحل" 1389

"آشنایی بادستگاه GPR و نرم افزار های مرتبط" 1389 

" چگونه در خزر شنا کنیم" با همکاری شهرداری شهرستان نوشهر1388

" آشنایی با دریای خزر" با همکاری آموزش و پرورش شهرستان نوشهر1388

  

 

 آزمایشگاه ها کارگاه ها کارشناسان  اعضای هیأت علمی وظایف و فعالیت ها صفحه‌ی اصلی

 

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

 "کاربرد مطالعات و تجهیزات اقیانوس شناسی فیزیکی و شیمیایی" 1396

 "آشنایی با روش های داده برداری، نمونه گیری و آنالیز آب و رسوب در مناطق ساحلی" 1396

 "آشنایی با روش های ارزیابی وضعیت سلامت اکوسیستم های ساحلی و دریایی به کمک نمونه های برداشت شده" 1395 

"آشنایی با تکنیک ها، تجهیزات اندازه گیری و نمونه برداری در علوم دریایی و اقیانوسی" 1395 

 "آشنایی با علم اقیانوس شناسی، دستگاه ها، روش های نمونه برداری ساحلی و تحلیل داده ها" 1395 

 "آشنایی با تجهیزات اندازه گیری و روش های عملیات میدانی در علم اقیانوس شناسی فیزیکی" 1395

" توسعه و ظرفیت سازی نیروی متخصص درعلوم دریایی"1389

 "آشنایی با پروفیل برداری و نقشه برداری از ساحل" 1389

"آشنایی بادستگاه GPR و نرم افزار های مرتبط" 1389 

" چگونه در خزر شنا کنیم" با همکاری شهرداری شهرستان نوشهر1388

" آشنایی با دریای خزر" با همکاری آموزش و پرورش شهرستان نوشهر1388

  

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر