EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  پیوندهای مفید | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
مرکز اقیانوس‌شناسی دریای خزر- نوشهر

 آزمایشگاه ها کارگاه ها کارشناسان  اعضای هیأت علمی وظایف و فعالیت ها صفحه‌ی اصلی

 

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

* دوره آموزشی "آشنایی با روش های ارزیابی وضعیت سلامت اکوسیستم های ساحلی و دریایی به کمک نمونه های برداشت شده" 1395 

* دوره آموزشی "آشنایی با تکنیک ها، تجهیزات اندازه گیری و نمونه برداری در علوم دریایی و اقیانوسی" 1395 

* دوره آموزشی "آشنایی با علم اقیانوس شناسی، دستگاه ها، روش های نمونه برداری ساحلی و تحلیل داده ها" 1395 

* دوره آموزشی "آشنایی با تجهیزات اندازه گیری و روش های عملیات میدانی در علم اقیانوس شناسی فیزیکی" 1395

*دوره آموزشی " توسعه و ظرفیت سازی نیروی متخصص درعلوم دریایی"1389

*دوره آموزشی "آشنایی با پروفیل برداری و نقشه برداری از ساحل" 1389

* دوره آموزشی "آشنایی بادستگاه GPR و نرم افزار های مرتبط" 1389 

*دوره آموزشی " چگونه در خزر شنا کنیم" با همکاری شهرداری شهرستان نوشهر1388

*دوره آموزشی " آشنایی با دریای خزر" با همکاری آموزش و پرورش شهرستان نوشهر1388

  

 

 آزمایشگاه ها کارگاه ها کارشناسان  اعضای هیأت علمی وظایف و فعالیت ها صفحه‌ی اصلی

 

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

* دوره آموزشی "آشنایی با روش های ارزیابی وضعیت سلامت اکوسیستم های ساحلی و دریایی به کمک نمونه های برداشت شده" 1395 

* دوره آموزشی "آشنایی با تکنیک ها، تجهیزات اندازه گیری و نمونه برداری در علوم دریایی و اقیانوسی" 1395 

* دوره آموزشی "آشنایی با علم اقیانوس شناسی، دستگاه ها، روش های نمونه برداری ساحلی و تحلیل داده ها" 1395 

* دوره آموزشی "آشنایی با تجهیزات اندازه گیری و روش های عملیات میدانی در علم اقیانوس شناسی فیزیکی" 1395

*دوره آموزشی " توسعه و ظرفیت سازی نیروی متخصص درعلوم دریایی"1389

*دوره آموزشی "آشنایی با پروفیل برداری و نقشه برداری از ساحل" 1389

* دوره آموزشی "آشنایی بادستگاه GPR و نرم افزار های مرتبط" 1389 

*دوره آموزشی " چگونه در خزر شنا کنیم" با همکاری شهرداری شهرستان نوشهر1388

*دوره آموزشی " آشنایی با دریای خزر" با همکاری آموزش و پرورش شهرستان نوشهر1388

  

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر