EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  پیوندهای مفید | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا
صفحه اصلی گروه‌های پژوهشی اعضای هیات علمی   پروژه ها و طرح های پژوهشی آزمایشگاه نرم افزارهای دریایی واحد عملیات ناوگان تحقیقاتی انتشارات

آزمایشگاه نرم‌افزارهای دریایی

آزمایشگاه نرم افزارهای دریایی به‌منظور ساماندهی و استفاده بهینه از نرم افزارهای دریایی موجود و توسعه یافته توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در‌خصوص مهندسی و فناوری دریا ایجاد شده است. این آزمایشگاه متشكل از یك سری رایانه‌های با توانمندی بالا است كه نرم افزارهای مهندسی و فناوری دریا در آنها نصب و راه اندازی شده اند. علاوه بر این دستورالعمل استفاده از هر نرم افزار با توجه به تجربه اعضای هیات علمی و كارشناسان پژوهشگاه در این آزمایشگاه تهیه شده است.

 

فهرست برخي از نرم افزارهایی كه در این آزمایشگاه نصب شده اند به شرح زیر هستند:

 

Mike 21 نرم افزار 2 بعدی هیدرو دینامیک و رسوب در محیط دریا و اقیانوس
SWAN مدل عددي طيفي نسل سوم تحليل و پيش بيني امواج
SACS نرم افزار تحلیل دینامیکی سکوهای دریایی
ANSYS نرم افزار تحلیل و انالیز سازه‌ها
AQWA نرم افزار تحلیل و آنالیز سازه‌های دریایی و اجسام شناور در محیط‌ های هیدرو دینامیکی 
ABACUS نرم افزار تحلیل و آنالیز دینامیکی سازه‌های دریایی از جمله خطوط لوله دریایی
SMS نرم افزار یک،دو و سه‌بعدی مدلسازی تغییرات سطح آب
CEM نرم افزار راهنمای مهندسی سواحل
WAVE WATCH III نرم افزار نسل سوم تحلیل و پیش بینی امواج
ORCAFLEX نرم افزار تحلیل و آنالیز مهاربندی‌ها و رایزرهای دریایی
DELFT 3D نرم افزار مدلسازی سه‌بعدی هیدرو دینامیک
LITPACK نرم افزار مدلسازی رسوب و ریخت‌شناسی

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی
مرکز تحلیل و مطالعات امواج
تماس با دفتر پژوهشکده

 

صفحه اصلی گروه‌های پژوهشی اعضای هیات علمی   پروژه ها و طرح های پژوهشی آزمایشگاه نرم افزارهای دریایی واحد عملیات ناوگان تحقیقاتی انتشارات

آزمایشگاه نرم‌افزارهای دریایی

آزمایشگاه نرم افزارهای دریایی به‌منظور ساماندهی و استفاده بهینه از نرم افزارهای دریایی موجود و توسعه یافته توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در‌خصوص مهندسی و فناوری دریا ایجاد شده است. این آزمایشگاه متشكل از یك سری رایانه‌های با توانمندی بالا است كه نرم افزارهای مهندسی و فناوری دریا در آنها نصب و راه اندازی شده اند. علاوه بر این دستورالعمل استفاده از هر نرم افزار با توجه به تجربه اعضای هیات علمی و كارشناسان پژوهشگاه در این آزمایشگاه تهیه شده است.

 

فهرست برخي از نرم افزارهایی كه در این آزمایشگاه نصب شده اند به شرح زیر هستند:

 

Mike 21 نرم افزار 2 بعدی هیدرو دینامیک و رسوب در محیط دریا و اقیانوس
SWAN مدل عددي طيفي نسل سوم تحليل و پيش بيني امواج
SACS نرم افزار تحلیل دینامیکی سکوهای دریایی
ANSYS نرم افزار تحلیل و انالیز سازه‌ها
AQWA نرم افزار تحلیل و آنالیز سازه‌های دریایی و اجسام شناور در محیط‌ های هیدرو دینامیکی 
ABACUS نرم افزار تحلیل و آنالیز دینامیکی سازه‌های دریایی از جمله خطوط لوله دریایی
SMS نرم افزار یک،دو و سه‌بعدی مدلسازی تغییرات سطح آب
CEM نرم افزار راهنمای مهندسی سواحل
WAVE WATCH III نرم افزار نسل سوم تحلیل و پیش بینی امواج
ORCAFLEX نرم افزار تحلیل و آنالیز مهاربندی‌ها و رایزرهای دریایی
DELFT 3D نرم افزار مدلسازی سه‌بعدی هیدرو دینامیک
LITPACK نرم افزار مدلسازی رسوب و ریخت‌شناسی

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی
مرکز تحلیل و مطالعات امواج
تماس با دفتر پژوهشکده

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر