EN       : انتخاب زبان
   صفحه اصلی |  پیوندهای مفید | نمودار سازمانی | ورود به سايت  |  تماس با ما
پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا
 
صفحه اصلی گروه‌های پژوهشی اعضای هیات علمی   پروژه ها و طرح های پژوهشی آزمایشگاه نرم افزارهای دریایی واحد عملیات ناوگان تحقیقاتی انتشارات

گروه‌های پژوهشی

گروه پژوهشی اقیانوس شناسی ساحلی

گروه پژوهشی اقیانوس‌شناسی ساحلی 

 

سواحل از دیرباز اهمیت ویژه ای در زندگی بشر داشته‌اند، دسترسی آسان به منابع غذایی ومعدنی، تجارت و سفر عواملی هستند که از گذشته های دور بشر را ترغیب به زندگی در محدوده سواحل کرده است. با این وجود توسعه زندگی بشر در محدوده سواحل همواره با مخاطراتی نیز همراه بوده است، این دو عامل انسان را بر آن داشته است تا دانش خود را در زمینه فرآیندهایی که در محدوده سواحل رخ می‌دهد گسترش دهد.

 

گروه پژوهشی فناوری دریا

گروه پژوهشی داده های اقیانوسی و سنجش از دور

 

 

 

 

 

 


 

در کشور ایران نیز وجود نوار ساحلی به طول تقریبی 5800 کیلومتر (با احتساب ساحل جزیره ها) و لزوم توسعه و پیشرفت زندگی و صنعت در محدوده سواحل، مطالعه و گسترش دانش مربوط به فرآیندهای محیط‌های اقیانوسی، دریایی و ساحلی و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر و همچنین خصوصیات و تغییرات محیط زیست دریایی بیش از پیش احساس می گردد. گروه پژوهشی اقیانوس‌شناسی ساحلی با هدف انجام تحقیقات بنیادی و كاربردی در جهت شناخت پدیده‌های مختلف محیط آبی دریا و اقیانوس و در نتیجه بررسی اثرات آنها در نواحی ساحلی شكل گرفت.

برخی از محورهای اصلی تحقیقاتی در گروه پژوهشی اقیانوس شناسی ساحلی به شرح زیر می‌باشد:

 •           مطالعه در خصوص هیدرودینامیك محیط‌های آبی نظیر تحلیل و پیش بینی جریانات دریایی، امواج کوتاه (ناشی از باد) و بلند (جزرو مد، سونامی، خیزاب طوفان و ...) و تاثیرات آن‌ها بر محیط‌های ساحلی
 •          مدلسازی عددی هیدرودینامیک مناطق ساحلی، خلیج های کوچک، خورها و ... و بر هم کنش دریا و ساحل 
 •           مطالعه و مدل‌سازی انتقال آلاینده‌ها و حركت لكه های نفتی در توده های آبی  
 •           مطالعه فرآیندهای ساحلی، انتقال رسوب و تغییرات پیوسته و مقطعی ریخت شناسی سواحل
 •          بررسی روش های حفاظت از سواحل و مدیریت و ساماندهی نوار ساحلی
 •          مطالعه و مدلسازی اندرکنش امواج و سازه های دریایی

 

نمونه ای از امواج شبیه سازی شده در خلیج فارس و دریای عمان

 

نمونه ای از جریانات سطحی شبیه سازی شده در دریای خزر

 

 

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی

مرکز تحلیل و مطالعات امواج

 

 
صفحه اصلی گروه‌های پژوهشی اعضای هیات علمی   پروژه ها و طرح های پژوهشی آزمایشگاه نرم افزارهای دریایی واحد عملیات ناوگان تحقیقاتی انتشارات

گروه‌های پژوهشی

گروه پژوهشی اقیانوس شناسی ساحلی

گروه پژوهشی اقیانوس‌شناسی ساحلی 

 

سواحل از دیرباز اهمیت ویژه ای در زندگی بشر داشته‌اند، دسترسی آسان به منابع غذایی ومعدنی، تجارت و سفر عواملی هستند که از گذشته های دور بشر را ترغیب به زندگی در محدوده سواحل کرده است. با این وجود توسعه زندگی بشر در محدوده سواحل همواره با مخاطراتی نیز همراه بوده است، این دو عامل انسان را بر آن داشته است تا دانش خود را در زمینه فرآیندهایی که در محدوده سواحل رخ می‌دهد گسترش دهد.

 

گروه پژوهشی فناوری دریا

گروه پژوهشی داده های اقیانوسی و سنجش از دور

 

 

 

 

 

 


 

در کشور ایران نیز وجود نوار ساحلی به طول تقریبی 5800 کیلومتر (با احتساب ساحل جزیره ها) و لزوم توسعه و پیشرفت زندگی و صنعت در محدوده سواحل، مطالعه و گسترش دانش مربوط به فرآیندهای محیط‌های اقیانوسی، دریایی و ساحلی و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر و همچنین خصوصیات و تغییرات محیط زیست دریایی بیش از پیش احساس می گردد. گروه پژوهشی اقیانوس‌شناسی ساحلی با هدف انجام تحقیقات بنیادی و كاربردی در جهت شناخت پدیده‌های مختلف محیط آبی دریا و اقیانوس و در نتیجه بررسی اثرات آنها در نواحی ساحلی شكل گرفت.

برخی از محورهای اصلی تحقیقاتی در گروه پژوهشی اقیانوس شناسی ساحلی به شرح زیر می‌باشد:

 •           مطالعه در خصوص هیدرودینامیك محیط‌های آبی نظیر تحلیل و پیش بینی جریانات دریایی، امواج کوتاه (ناشی از باد) و بلند (جزرو مد، سونامی، خیزاب طوفان و ...) و تاثیرات آن‌ها بر محیط‌های ساحلی
 •          مدلسازی عددی هیدرودینامیک مناطق ساحلی، خلیج های کوچک، خورها و ... و بر هم کنش دریا و ساحل 
 •           مطالعه و مدل‌سازی انتقال آلاینده‌ها و حركت لكه های نفتی در توده های آبی  
 •           مطالعه فرآیندهای ساحلی، انتقال رسوب و تغییرات پیوسته و مقطعی ریخت شناسی سواحل
 •          بررسی روش های حفاظت از سواحل و مدیریت و ساماندهی نوار ساحلی
 •          مطالعه و مدلسازی اندرکنش امواج و سازه های دریایی

 

نمونه ای از امواج شبیه سازی شده در خلیج فارس و دریای عمان

 

نمونه ای از جریانات سطحی شبیه سازی شده در دریای خزر

 

 

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی

مرکز تحلیل و مطالعات امواج

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی است.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر