Skip to main content

واحد انتشارات پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي داراي اهدافي بلندمدت است و با تهيه نسخ علمي- پژوهشي، چاپ و انتشار کتب، نشريات، گزارشات پژوهشي و طرح هاي پژوهشي انجام شده در داخل و خارج از پژوهشگاه کمک شايان ذکري در پيشبرد و ارتقاي سطح دانش پژوهشي و نيز آشنا نمودن همگان با فرهنگ استفاده از درياها مي نمايد.
فعاليت هاي واحد انتشارات پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي شامل چاپ و نشر کتب، چاپ و نشر گزارش طرح هاي پژوهشي، چاپ و نشر طرح هاي دانشجويي، چاپ و نشر طرح هاي خارج از مرکز است که اين مهم شامل تصحيح طرح، صفحه آرايي و قالب بندي انتشاراتي، طراحي جلد، تکثير و توزيع آن است.
واحد انتشارات پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي در زمينه چاپ و نشر مقالات در قالب دو نشريه علمی و پژوهشي اعم از: نشريه اقيانوس شناسي به صورت فارسي و نشريه پرشين گلف به صورت انگليسي  نيز فعاليت مي نمايد. اين واحد وظايف ديگري نظير:
 تصحيح مقالات، صفحه آرايي، تهيه قالب نهايي جهت چاپ، تهيه فرمت pdf از مطالب نشريه، قالب جلد و ارسال جهت چاپ را نيز داراست.واحد انتشارات در برگزاري کارگاه هاي آموزشي مشارکت فعال و پررنگي با برگزارکنندگان کارگاه ها دارد که مسووليت تهيه پوستر کارگاه هاي آموزشي و طرح هاي پژوهشي، تهيه بنر تبليغاتي کارگاه ها، تهیه استند، کانتر نمایشگاهی، تهيه کارت شناسايي افراد شرکت کننده، طراحي قالب لوح فشرده، تهيه گواهي نامه کارگاه های آموزشی و تکثير مقالات سخنرانان کارگاه در قالب لوح فشرده بر عهده دارد. از ديگر فعاليت هاي اين واحد، طراحي جلد کتب ارجاعي جهت چاپ در انتشارات، طراحي بروشور، تهيه کارت ويزيت اعضاي هيأت علمي، تکثير مطالب مربوط به بخش هاي مختلف، صحافي گزارش ها و مطالب مورد نياز بخش هاي مختلف، اسکن تصاوير و پاره اي از مطالب  است. همچنين اين واحد فعاليت هايي در قالب پوستر در هفته پژوهش به نمايش مي­ گذارد که اين پوسترها شامل کليه طرح هاي پايان ­يافته در اين بخش است. 

اهداف واحد انتشارات

 • انتشار کتاب و نشریات در قالب نشر دیجیتال
 • ترغیب اعضای هیات علمــی در تالیف کتـاب های تخصصی آموزشی و ایجاد تسهیلات اجرایی لازم
 • تعیین اولویت برای نشرکتاب
 • ایجاد هماهنگی در تدوین و بازنگری جزوات کارگاه هایی که در معاونت پژوهشی پژوهشگاه برگزار می شوند
 • تدوین دستورالعمل برای چگونگی ارایه مطالب طرح های پژوهشی از سوی مجری و یا همکاران طرح های پژوهشی 
 • تدوین دستورالعمل برای چگونگی ارایه کتب تالیفی و ترجمه توسط اعضای هیات علمی
 • ایجاد فضای امن جهت ارایه طرح ها و کتاب های پژوهشگاه به صورت الکترونیک 
 • انجام کلیه امور نمایشگاهی، کارگاه های آموزشی، همایش ها و نشست های تخصصی با ارایه راهکار به منظور کیفیت مطلوب و بهینه
 •  

وظایف واحد انتشارات

 • پذیرش امور اجرایی به طور مستقیم از ریـاست، معــاونت اجرایی و معاونت پژوهشی پژوهشگاه  
 • نظارت بر حسن اجرای امور انتشــارات اعـم از اداری، مالـی، فنی، علمـی، پژوهشی و امـور مربـوط به وزارت ارشـاد.
 • انجام امور مربوط به چاپ و انتشــار کتب مصوب شورای انتشارات پژوهشگاه.
 • تامین کلیه وسایل و لوازم مـــورد نیازدر ارتباط با امور چاپ و نشر.
 •  عرضه و فروش کتب در نمایشـــگاه  های داخلی و نمایشـگاه بین المللی تهـران
 •  همکاری با سایر مؤسسات انتشاراتی پژوهشگاه های و دانشگاه ها  به منظـور مبـــادله کتاب
 • پیش‌بینــی بودجــــه و نیـــازهای مربــوط به اداره انتشـــارات.
 • گزارش عملکرد سالیانه بــه معاونت پژوهشـی در پایان هر ســال.
 • نظارت چاپ و هماهنگی کلیه اموری چاپی پژوهشگاه