Skip to main content

10 خرداد 1402

ساعت 9:00 تا 12:00

 این کارگاه آموزشی  با محوریت موضوعات ضرورت، مکان یابی و پیامدهای زیست محیطی احداث آب شیرین کن ها برگزار می شود.

عناوین سخنرانی ها شامل موارد زیر است: 

دکتر همیرا آگاه: ضرورت ها و مباحث مبنایی در احداث آب شیرین کن های دریایی

دکتر مراد اسدی: چهارچوب اجرایی نمک زدایی از آب دریا

دکتر عزیر عابسی: پیامدهای محیط زیستی در بهره برداری از صنایع ساحلی نمک زدایی از آب دریا

مهندس رامین شادی: مکان یابی احداث آب شیرین کن ها