Skip to main content
معرفی اتحادیه

«اتحاديه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي ساحلي و دريايي» با هدف تقويت فرهنگ مشاركت و كار جمعي به منظور فراهم آوردن امكانات توسعه كمي و كيفي آموزش عالي، بحث و بررسي و ارايه نظر در مورد اهداف و سياست هاي كلان دريايي و راهبردهاي آينده دريايي كشور به مراكز تصميم ساز، ايجاد ارتباط و همكاري با دانشگاه هاي خارجي با اولويت دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كشورهاي همسايه، تهيه طرح ها، برنامه ريزي و اجراي دوره هاي مشترك آموزشي و پژوهشي دريايي و نيز مشاركت در انجام پروژه هاي تحقيقات دريايي كشور، شناسايي توانمندي ها و رسيدن به حد مطلوب بهره برداري از امكانات موجود و بالقوه اعضاي اتحاديه، گسترش همكاري با انجمن ها، سازمان ها و ارگان هاي دريايي و ارتقاي فرهنگ دريايي در كشور در سال 1386 به پیشنهاد پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایجاد شد.

این اتحادیه هم کنون با 19 عضو شامل دانشگاه های شهید بهشتی ، تربيت مدرس (دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي- نور)،  صنعتي اميركبير (دانشكده مهندسي دريا)، صنعتي اصفهان (پژوهشكده علوم و تكنولوژي زيردريا)، خليج فارس (پژوهشکده خليج فارس)، مازندران، هرمزگان، گيلان، گلستان،  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، دريانوردي و علوم دريايي چابهار، گنبد كاووس،  علوم و فنون دريايي خرمشهر،  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، صنعتي نوشيرواني بابل، شهيد چمران اهواز، علوم دريايي امام خميني(ره)، صنعتي مالك اشتر (پژوهشكده علوم و فناوري دفاعي شمال ) و پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي (رئیس ادواری و مسئول دبيرخانه دائمی اتحاديه) به عنوان مهمترین اتحادیه دانشگاه های دریایی کشور مشغول فعالیت می باشد.

اقدامات

از زمان شکل گیری اتحادیه علاوه بر نشست های موضوعی در سطوح کارگروه های زیر نظر اتحادیه، تا کنون روسای دانشگاه های عضو اتحادیه 21 نشست مشترک را به میزبانی پژوهشگاه و دانشگاه های عضو برگزار کرده اند که در هماهنگی و تصمیم گیری های مشترک بسیار موثر بوده است. از جمله مهمترین دستاوردهای فعالیت های این اتحادیه می توان به تشكيل گروه علوم و فنون دريا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي برنامه­ ريزي و توسعه آموزش عالي دريايي، اصلاح نقشه جامع علمي كشور و افزودن مباحث مربوط به دريا و اقيانوس به آن، تدوين سند راهبردي توسعه آموزش عالي كشور در حوزه علوم و فنون دريايي و اقيانوسي، كمك علمي به اجراي طرح امكان­ سنجي و توليد محتواهاي مربوط به اقيانوس­ شناسي در ابعاد دانشي و فرهنگ سازانه جهت ارايه در كتاب­ هاي درسي، تصويب آيين ­نامه استفاده مشترك اعضاي اتحاديه از خدمات آزمايشگاهي، و تصويب برنامه های دوسالانه اتحاديه اشاره کرد.

با برنامه ریزی های صورت گرفته در دبیرخانه اتحادیه برنامه های مناسبتی علمی مانند برگزای مراسم گرامیداشت روز ملی خلیج فارس (10 اردیبهشت)، روز جهانی اقیانوس (18 خرداد)، و روز منطقه ای دریای خزر (21 مرداد)، با مشارکت منطقه ای دانشگاه های عضو به اجرا در آمده است. همچنین اتحادیه در برگزاری دو کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا (RCOWA) در سال های 2017 و 2020 نقش اساسی ایفا نموده است.

فایل اساسنامه اتحادیه را از اینجا دانلود کنید.

فایل سند راهبردي توسعه آموزش عالي كشور در حوزه علوم و فنون دريايي و اقيانوسي را از اینجا دانلود کنید.

صورتجلسات نشست های شورای عالی اتحادیه

نشست اولنشست دومنشست سومنشست چهارمنشست پنجم
نشست ششمنشست هفتمنشست هشتمنشست نهمنشست دهم
نشست یازدهمنشست دوازدهمنشست سیزدهمنشست چهاردهمنشست پانزدهم
نشست شانزدهمنشست هفدهمنشست هیجدهمنشست نوزدهمنشست بیستم
نشست بیست و یکم    

آیین نامه فعالیت کارگروه های پنج گانه اتحادیه 

کارگروه آموزشی

کارگروه پژوهش و فناوری

کارگروه روابط بین الملل

کارگروه مالی و پشتیبانی

کارگروه دانشجویی و فرهنگی