رفتن به محتوای اصلی


8 خرداد 1402
ساعت 9:00 تا 13:00


مکران یا مکوران سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که در طول دریای عمان گسترده می‌شود. این ساحل علاوه بر زیبایی‌ها و جاذبه‌های گردشگری بسیار خود، از نظر جغرافیایی و موقعیت استراتژیکی نیز از موقعیت منحصربه‌فردی برخوردار است. با توجه به اهمیت استراتژیک این سواحل، توسعه سواحل این منطقه به عنوان یکی از اولویت ها و پایه های تحقق توسعه دریامحور مدنظر قرار دارد. از این رو شناسایی ظرفیت های بزرگ این منطقه و نیز توجه به الزامات مرتبط با توسعه آن از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در سال های گذشته مطالعات گسترده ای را در این منطقه انجام داده است که قرار است محققان پژوهشگاه در قالب این کارگاه آموزشی به معرفی برخی یافته های خود و نیز فعالیت های انجام شده در این منطقه بپردازند. 
عناوین سخنرانی ها و سخنرانان این کارگاه شامل موارد زیر است.
دکتر پروین غفاریان: مخاطرات آب و هوایی در منطقه مکران
دکتر هادی گریوانی: مخاطرات ناشی از ناپایداری سواحل در منطقه مکران
دکتر احسان راست گفتار و دکتر علی خوش خلق: مخاطرات ناشی از سونامی و سامانه آن در منطقه مکران
دکتر حسین فرجامی: جریان های شکافنده در سواحل مکران

https://www.skyroom.online/ch/inioas/workshop