رفتن به محتوای اصلی

سیاره ی ما مجموعه ای از دو نوع شاره ی جو و اقیانوس است که با یکدیگر اندرکنش دارند. از این رو شناخت ارتباط میان این دو نوع شاره با یکدیگر می تواند دانش کامل تری نسبت به اقلیم حاضر و تغییرات آن در آینده در اختیار ما قرار دهد. این امر اهمیت علوم جوی – اقیانوسی را بارز می کند.  پدیده هایی که در خلال این علوم می توان مطالعه کرد از تنوع بسیاری برخوردار است. در این میان سامانه های هواشناسی مربوط به اقیانوس اطلس،  اقيانوس هند و همچنين دریای مدیترانه، درياي سیاه و درياي سرخ آب و هوای ایران (با 5700 کیلومتر خط ساحلی و توپوگرافی پیچیده) را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین پدیده های دور پیوندی ناشی از اندرکنش جو و اقیانوس مانند انسو نیز بر اقلیم ایران تاثیر گذار هستند. بنابراین دستیابی به مدل جامع جوی – اقیانوسی به عنوان یک مجموعه ی پیچیده ای از شاره های دینامیکی جفت شده، به منظور کاهش مخاطرات (زیست -محیطی، دریایی، جوی و ...) ناشی از خطای موجود در پیش بینی ها الزامی است. به منظور ایجاد پیشرفت در این زمینه نیاز است تا علوم جوی و اقیانوسی بطور توام مورد پژوهش قرار گیرد. از این رو پژوهشکده ی علوم جوی به ‏عنوان یک پژوهشکده‌ی مستقل از فروردین ماه سال 1392 در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تأسیس شد. محور های اصلی پژوهش در این پژوهشکده شامل مدل سازی جو و اقیانوس،  مدل سازی اقلیمی، پیش بینی جوی-اقیانوسی برای پدیده های میان مقیاس، بررسی تغییرات اقلیمی، شیمی جو و پایش آلودگی هوا، و سنجش از دور جو و اقیانوس می باشد.  این پژوهشکده برای پیشبرد اهداف تحقیقاتی خود در سه گروه پژوهشی به فعالیت می پردازد:

گروه هواشناسی دریایی-اقیانوسی:

این گروه در زمینه های تعیین میدان باد دریاهای ایران، مدل­سازی پدیده های هوا-دریا ( امواج باد­رانده، برکشند توفان، بادهای دریا به ساحل و ساحل به دریا، توفان­های تندری و تندوزهای موثر بر سواحل و دریاهای ایران....)، اصلاح و بومی ­سازی مدل‌های جریان و امواج باد رانده موجود و ارائه ی آموزش­های تخصصی و عمومی فعالیت می­کند.

گروه اقلیم شناسی:

مطالعه و بررسی رویدادهای فصلی مهم اقلیمی موثر بر کشور، شناخت و بررسی پدیده های حدی هواشناختی موثر بر مناطق ساحلی و دریایی ایران، بررسی مدل های موجود پیش بینی اقلیمی در مقیاس جهانی و میان مقیاس و بومی سازی آن ها، بررسی تغییرات اقلیمی و عوامل اقلیمی مناطق ساحلی و دریایی کشور با استفاده از مدل های بومی شده، مطالعه و بررسی تغییرات اقلیمی دیرینه، ارائه ی آموزش های تخصصی و عمومی از اهداف و فعالیت های این گروه می باشد.

گروه پیش ­بینی جوی:

این گروه بازبینی مدل های موجود پیش بینی جوی بزرگ مقیاس به منظور فراسنجی ضرایب و بومی سازی آن ها، طراحی مدل های میان مقیاس پیش بینی جوی-اقیانوسی، طراحی مدل­های فرایابی آماری، صدور پیش بینی­ های اصلاح شده جوی-اقیانوسی جهت مرکز مخاطرات جوی-اقیانوسی، ارائه آموزش­های تخصصی و عمومی را در رئوس کار خود دارد.