رفتن به محتوای اصلی

پژوهشکده علوم اقیانوسی:

پژوهشکده علوم اقیانوسی در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی به هدف ارتقای درک ما از دریاهای پیرامونی و اقیانوس ها، از طریق انجام تحقیقات علمی دقیق، ایجاد شده است. این پژوهشکده متشکل از سه گروه تحقیقاتی برجسته است تا جنبه های مختلف علوم دریایی را با دقت و عمق بررسی کنند.

گروه تحقیقاتی اقیانوس شناسی شیمیایی و زیستی تحقیقات دقیقی را در مورد تعامل پیچیده بین موجودات دریایی و محیط شیمیایی آنها انجام می دهد و فرآیندهای اساسی حاکم بر حیات دریایی را روشن می کند.

گروه تحقیقاتی اقیانوس شناسی فیزیکی، ژئوفیزیکی و زمین شناسی از روش‌های پیشرفته در فیزیک و علوم زمین استفاده می‌کنند تا پویایی پیچیده سیستم‌های اقیانوسی و تشکیلات زمین‌شناسی را که زیربنای آنها هستند، آشکار کنند.

گروه تحقیقاتی اقتصاد آبی، محیط زیست و حکمرانی دریایی-اقیانوسی، به مطالعه پیوند پیچیده بین توسعه اقتصادی، پایداری زیست محیطی و ساختارهای حاکمیتی پرداخته و سیاست های آگاهانه برای محافظت از دریا های ما راپشتیبانی می کند.

این پژوهشکده با پشتیبانی کادری ممتاز متشکل از 22 عضو هیئت علمی (استادیار، دانشیار، و استاد) در کنار تیمی از دستیاران پژوهشی باتجربه، مظهر برتری در همکاری بین رشته ای و نوآوری علمی است. تلاش‌های تحقیقاتی ما عمدتا در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان صورت می گیرد. پژوهش های در دست انجام، با تمرکز بر زمینه های پراهمیت ملی، منطقه ای و بین المللی مانند مطالعات اکولوژیکی زیستگاه‌های حساس، آلودگی دریایی، پدیده‌های هیدرودینامیکی، تحلیل‌های رسوب‌شناسی، اکتشافات ژئوفیزیکی، بازسازی‌های دیرینه اقلیم، ارزیابی‌های هیدروشیمیایی، و بررسی‌های تنوع زیستی فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون و جانوران و گیاهان کفزی است.

از آبسنگ های مرجانی حساس و آسیب پذیر خلیج فارس تا سواحل صخره ای و خشن دریای عمان، مجموعه تحقیقاتی ما طیف گسترده‌ای از تحقیقات با هدف روشن کردن پیچیدگی‌های اکوسیستم‌های دریایی و پرداختن به چالش‌های محیطی روز منطقه را در بر می‌گیرد. از طریق تلاش‌های مشترک خود، سعی می‌کنیم تا دانش علمی را ارتقا دهیم، سیاست‌گذاری مبتنی بر دانش را فعال کنیم، و سرپرستی پایدار دریاهایمان را برای نسل‌های کنونی و آینده تقویت کنیم.

در این سفر برای کاوش، کشف و حفظ ثروت‌های وسیع قلمروهای دریایی و اقیانوسی خود در کنار ما باشید تا رابطه انعطاف‌پذیرتر و هماهنگ‌تر بین بشریت و محیط زیست دریایی را شکل دهیم.