رفتن به محتوای اصلی

نشست علمی- تخصصی تبیین ظرفیت ها و راهبردهای تحقیقاتی در جنوبگان

ساعت 10 تا 12 روز  چهارشنبه 10 آبان 1402

مرکز ملی تحقیقات جنوبگان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در نظر دارد «نشست علمی- تخصصی تبیین ظرفیت ها و راهبردهای تحقیقاتی در جنوبگان» به همراه آیین رونمایی از کتاب «سفر به جنوبگان، قاره یخی» را با ارایه سخنرانی جناب آقای دکتر مرتضی توکلی رئیس پژوهشگاه، دکتر محمدرضا شکری و سرکار خانم دکتر سمیه نهاوندیان کاوشگران ایرانی دارای تجربه سفر تحقیقاتی به قطبین،  دکتر حسین فرجامی رئیس مرکز ملی تحقیقات جنوبگان از ساعت 10 تا 12 روز  چهارشنبه 10 آبان 1402 به صورت حضوری و مجازی برگزار نماید. 
 

لینک سخنرانی: https://www.skyroom.online/ch/inioas/antarctica
 

محل سخنرانی: سالن اجتماعات پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
 

زمان: ساعت 10 تا 12 روز  چهارشنبه 10 آبان 1402