رفتن به محتوای اصلی

مقدمه :

 پژوهشگاه ملّی اقیانوس‏‌شناسی و علوم جوی برای تحقق اهداف مندرج در سند راهبردی توسعه‌  آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی، با تکیه بر سه دهه تجربه و داشتن زیر ساخت مناسب تحقیقاتی- عملیاتی و طیف وسیعی از تجهیزات، امکانات آزمایشگاهی و ادوات عملیاتی و برخورداری از اعضای هیأت علمی توانمند، در سال های پیش براساس مجوز شماره 79952 / 22 مورخ 22 / 5 /1390 و  همچنین مجوز شماره 39590 / 22 مورخ 25 / 2/ 1391 از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در رشته های مختلف دریایی و به ‏صورت پژوهش‏ محور نمود. بر این اساس پس از مصاحبه‏‌ی علمی و تخصصی اساتید پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا، پژوهشکده علوم دریایی و پژوهشکده علوم جوی با پذیرفته‏‌شدگان آزمون سراسری دکتری که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به این پژوهشگاه معرفی ‌شدند، تعدادی مورد پذیرش‌نهایی قرار ‏‌گرفتند.

در حال حاضر پژوهشگاه به صورت مستقل دانشجوی دکتری ندارد. با عنایت به زیرساخت ها، نیروی انسانی توانمند و امکانات موجود، پژوهشگاه این آمادگی را دارد تا در همکاری با دانشگاه ها نسبت به پذیرش دانشجوی دکتری اقدام نماید. همچنین دانشجویان دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور می توانند برای استفاده از امکانات پژوهشگاه رساله های دکتری خود را به صورت مشترک با اعضای هیات علمی پژوهشگاه تعریف نمایند. در صورتی که دانشجویان دکتری تمایل دارند فعالیت تحقیقاتی خود را بر روی نمونه های به دست آمده از گشت های تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس متمرکز نمایند می توانند با تماس با پژوهشکده علوم دریایی متناسب با حوزه پژوهشی مورد علاقه خود،  عضو هیات علمی مرتبط را بیابند.