رفتن به محتوای اصلی

(محتوای این صفحه به تدریج تکمیل می شود)

رصد ناحیه کم اکسیژن در دریای عمان
شناسایی گونه های جدید در آب های ایران
آشکارسازی ناحیه کم اکسیژن در خلیج فارس
کشف یکی از زیستگاه‌های اصلی مرجان‌های منزوی (مرجان فنجانی) در خلیج فارس
ژن های جدید

جلبکی از دریاهای ایران به عنوان منبع داروی ضد آلزایمر
توسعه فناوری های دریایی