رفتن به محتوای اصلی

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف از مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس(بوشهر) بازدید کرد. 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، طی این بازدید که در روز چهارشنبه 25 بهمن و  با حضور دکتر قائمی رئیس مرکز انجام شد، آقای دکتر رازینی با همراهان از بخش های ساختمان مرکز بازدید کردند و با فعالیت های مرکز بوشهر آشنا شدند. 

در این بازدید دکتر قائمی ضمن پاسخ پرسش های دکتر رازینی و همراهان، گزارشی از تجهیزات آزمایشگاهی و میدانی و فعالیت های انجام شده و در حال انجام در زمینه تحقیقات دریایی در خلیج فارس و دریای عمان را ارایه نمود. 

گفتنی است در ادامه این بازدید، نیازمندی های مرکز در بخش تجهیزات آزمایشگاهی و نیروی انسانی برای رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف،  تشرح گردید.