رفتن به محتوای اصلی

اقیانوس ها؛ حیات و توسعه

اقیانوس بیش از 70 درصد از زمین را پوشانده و حدود 50 درصد از اکسیژن آن را تولید می کند. ارتباط تنگاتنگی میان اقیانوس، حیات و معیشت بشر وجود دارد. اکوسیستم های اقیانوسی تنظیم کننده های طبیعی اقلیم هستند. اقیانوس میزبان بخش بزرگی از حیات و تنوع زیستی بر روی زمین و منبع اصلی غذا برای بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان است. علاوه بر این، بیش از سه میلیارد نفر برای امرار معاش به تنوع زیستی دریایی و ساحلی وابسته اند. تغییر اقلیم اقیانوس را تغییر می دهد. این پدیده باعث کاهش کیفیت آب و منجر به کاهش مستقیم زیست توده و تنوع زیستی در اقیانوس می شود. آمار و ارقام نشان می دهد، ما بیش از آن چیزی که قابل تجدید شدن باشد، از اقیـــــــانوس برداشت کرده ایم یا به آن آسیب رسانده ایم. بــــــرای حفظ اقیــــانوس و همه چیزهایی که در آن وجود دارد، باید تعادل جدیدی ایجاد کنیم که ریشه در شناخت واقعی اقیانوس و چگونگی ارتباط بشر با آن دارد. ما باید ارتباطی فراگیر، نوآورانه و با درس‌هایی از گذشته با اقیانوس ایجاد کنیم. پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با کاوش و انجام فعالیت های تحقیقاتی در حوزه های علوم و مهندسی اقیانوسی- جوی و ارایه آموزش های عمومی و تخصصی در تلاش برای شناخت، بهره برداری پایدار و کمک به حفاظت از حوضه های اقیانوسی است. 

در این تلاش بزرگ با ما همراه باشید.

شناور تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس

کاوشگر خلیج فارس نخستین کاوشگر اقیانوس‌پیما ایرانی است که وظیفه انجام پروژه‌های تحقیقاتی با محوریت خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند را بر عهده دارد. توسعه این کاوشگر دریایی در صنایع کشتی‌سازی شهید درویشی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انجام رسیده است. کاوشگر خلیج فارس ظرفیت اقامت شبانه روزی 27 نفر را دارد که 11 نفر خدمه و 16 محقق هستند. این کشتی تحقیقاتی دارای 2 موتور هزار کیلووات است و 4 آزمایشگاه دارد که تحقیقات در 3 آزمایشگاه شامل آزمایشگاه های خشک و تر صورت می گیرد و آزمایشگاه چهارم تحقیقات انجام شده را آنالیز می کند.

اطلاعات بیشتر

رویدادهای علمی

خدمات

طرحهای ویژه